Home
Actueel
Geschiedenis
Foto's
Contact
Disclaimer

 

                                                    Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.schutterijstrosasittard.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt U geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

                                         Gebruik van Informatie

Sjtaddsjötterie St. Rosa Zitterd streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Sjtaddsjötterie St. Rosa Zitterd niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op

de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sjtaddsjötterie St. Rosa Zitterd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer relatie tussen Sjtaddsjötterie St. Rosa Zitterd en de gebruiker van de website ontstaan.

                                                     E-mail

Sjtadssjötterie St. Rosa ZItterd garandeert niet dat aan haar vcerzonden E-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van E-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het E-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per E-mail met Sjtadssjötterie St. Rosa Zitterd te
corresponderen, accepteert U dit risico.

                                                  Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.

Sjtaddsjötterie St. Rosa Zittard heeft geen invloed op websites van derden en is
niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Sjtaddsjötterie St. Rosa Zitterd aanvaardt dan ook ook geen aansprakelijkheid
voorschade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

                                   Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Sjtaddsjötterie St. Rosa Zitterd zijn beschermd door auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Sjtaddsjötterie St. Rosa Zitterd daar vooraf schriftelijke toestemming
voor heeft gegeven.

Webmaster: Peter Mols