Home
Actueel
Geschiedenis
Ons uniform
Ons nieuw vaandel
Koningsplaat 1738
Contact

 

 

 

 

SINT ROSA HEEFT NIEUW VAANDEL

 

Het idee voor een nieuw vaandel is eigenlijk ontstaan daar het huidige slijtage vertoonde en we steeds meer reactie kregen dat men niet aan het vaandel kon zien welke schutterij het betrof.

Het vorige vaandel (Zie afbeelding 1) was ontstaan aan de hand van het in archiefstukken beschreven vaandel van de burgercompagnie uit 1651. Deze kreeg in 1739 door Kintzweiler uit Sittard twee nieuwe vaandels geschonken, elk waard 10 Reichstaler.

 

Afbeelding 1

 

Deze vaandels bleven tot 1803 in gebruik. Ze waren blauw en wit geruit , waarin een cirkelvormig schild, dragend acht slagenkoppen van sabel in een veld van goud, alles gedekt door een kleine kroon met drie fleurons.

Door toch recht te doen aan zowel de gedachtegang bij het vorig vaandel en de reacties van de mensen tijdens de schuttenfeesten, zijn we tot dit ontwerp gekomen.

Tot het tot stand komen van dit vaandel zijn we dank verschuldigd aan onze Deken van Rens, die ons in de gelegenheid gesteld heeft om een prachtig op linnen geschilderde afbeelding van de Heilige Rosa voor ons nieuwe vaandel ter beschikking te stellen.

De genoemde afbeelding hangt in de sacristie van de H. Michiels te Sittard. Samen met een professionele fotograaf hebben we deze op linnen geschilderde afbeelding vast kunnen leggen, die we in ons nieuw vaandel hebben verwerkt.

Deze afbeelding van de Heilige Rosa is zeer specifiek voor Sittard en is geschilderd in 1828.

Als we de afbeelding nader bekijken dan zien we waarom deze zo specifiek is voor Sittard.

 

Centraal staat de Heilige Rosa!

  • In haar rechterhand draagt zij het H.Kruis. Het teken van geloof.
  • Op haar hoofd draagt ze een doornkroon.
  •  In haar linkerhand houd ze het anker (teken van Hoop) vast, met in het anker gedragen de stad Sittard. Dit had te maken dat heel Sittard haar heeft aangeroepen Sittard te beschermen tegende Zwarte pest.
  •  Boven haar hangt een grote guirlande van rozen, met daarin een cirkelvormig schild, dragend acht slagenkoppen van sabel in een veld van goud. (gelijk aan het logo van de twee vaandels uit 1739).
  • Aan de linkerkant in het midden is de Sint Rosakapel te zien, die de Sittardse bevolking aan de Heilige Rosa hadden toegezegd als zei hen voor de zwarte pest zou beschermen.
  • Boven in de kop de Latijnse tekst: Descende Dilecta et Vexantis Febris Sana Vulnera. Hetgeenbetekend: Daal neer, beminde(=uitverkorene), en genees de wonden van de kwellende koorts.
  •  In de letters van deze tekst zijn een aantal letters rood gekleurd, dit betekent dat deze letter ook een cijfer vertegenwoordigd. (D=500 C=100 L= 1 V= 5 enz). Als we deze waarden optellen, levert dit een jaartal op, een zgn. chronicon. In dit geval leveren deze cijfers ons het jaartal 1828 op.

Boven in het vaandel zien we drie rijen van blauwe en witte blokken, daaronder een wit veld, en een blauw veld beide een gedeelte van elk een groot vierkant.

  • De grote en kleine vierkanten zijn terug te voeren naar de blokken van het vaandel uit 1739.
  • In het onderste grote blauwe blok staat de naam van de schutterij en het oprichtingsjaar te lezen.

Hiermee hebben we een uniek vaandel weten samen te stellen waarmee we jaren lang hopen de schutterij en de gehele gemeenschap van Sittard waardig hopen uit te dragen.

Webmaster: Peter Mols