Stadsschutterij St. Rosa Sittard            
 


Zondag 2 juni aanstaande trekt de Sacramentsprocessie weer door de straten van het centrum van Sittard.Dit jaar volgt de processie de route waarbij het rustaltaar haar plek vindt aan Om Den Tol aan de kant van de Paardestraat, met een volledige ceremonie.Ook bij de Hof van Serviam is er een klein rustaltaar ten behoeve van de bewoners aldaar.De processie vertrekt na afloop van de plechtige Hoogmis in de Grote Kerk.Deelnemers aan de processie nemen om 10:30 uur op aanwijzing van het processiecomité hun plek in op en nabij het Kerkplein.

Volgorde en opstelling vertrek Sacramentsprocessie

 1. Stadsschutterij Sint Rosa 
 2. Acolieten met Kruis
 3. Harmonie Sint Joseph
 4. Kerkenwachtgilde
 5. Communicantjes
 6. Processie- en kerkgangers/ouders communicantjes
 7. Eerwaarde Zusters
 8. Beeld O.L.V. Heilig Hart Basiliek (NonnevotteClub)
 9. Beeld O.L.V. Behoudenis der Kranken (Marotte)
 10. Sint Petruskoor
 11. Philharmonie
 12. Misdienaars
 13. Acolietencollege Sint Michiel & Sint Rosa
 14. H.H. GeestelijkenHemel met Allerheiligste
 15. B&W en Gemeenteraad
 16. Kerkbestuur

Route van de processie:
Vertrek vanaf Kerkplein – Rectorijgetske – Limbrichterstraat – Begijnenhofstraat – Deken Tijssenstraat – over Serviampad – Hof van Serviam (rustaltaar) – LangkGetske – Achter Fort Picard – Paardestraat – Om den Tol (rustaltaar) – Markt – Oude Markt – Kloosterplein – Kapittelstraat – Kerkplein – Grote Kerk.