Stadsschutterij St. Rosa Sittard            
 


Eeuwenoude Sittardse Koningsplaat uit 1738 terug bij de Sittardse Stadsschutterij St. Rosa.

In 1738 schoot Matheus Arnoldts, lid van de Sittardse Stadsschutterij en lid van een de meest vooraanstaande families woonachtig in de voorstad, de vogel af. Voor de koningsketting schonk hij een grote zilveren plaat, die waarschijnlijk om haar rijke uitvoering met bijzondere zorg tot voor jaren bewaard bleef als enige rest van de eeuwen oude braak. Van het koningszilver waren in 1783 reeds vier van de minste platen opgeofferd om er een ‘bruststück’ (borstplaat) van te maken, die geleverd werd door de edelsmid W. Leurs.

Na de verdrijving van de Dominicanen uit Sittard, waren uit het uitgeplunderde klooster nog de koningsketting met borstplaat en vogel plus 10 platen tevoorschijn gekomen. De rest was spoorloos. Deze zilverschat werd tussen 1802 en 1830 bij verschillende leden van de toenmalige Schutterij bewaard, totdat in het laatste jaar Joseph Delhougne als thesaurier werd aangesteld, die bij zijn dood in 1842 het zilver overdroeg aan Jan Adam Timmers. Daar bleef het in bewaring tot 1868, totdat alles aan particulieren verkocht werd om met de opbrengst een vaandel te bekostigen voor de pas heropgerichte dienstdoende schutterij. Daarmee was de laatste herinnering aan het roemruchte folkloristische schuttersgilde uit de 18e eeuw voorgoed verdwenen. Wat er later nog terug te vinden was van de eens zo rijke braak, dat was de koningsplaat van Matheus Arnoldts uit 1738.

Deze plaat is vermoedelijk in 1868 in familiebezit gekomen van de familie Arnoldts. De bijzondere koningsplaat is van generatie op generatie bewaard gebleven. Deze koningsplaat hing vele jaren aan de muur bij mevrouw Aubel-Arnoldts, de voorlaatste erfgename, wonende in de Begijnenhofstraat te Sittard. Na haar overlijden kwam de koningsplaat in bezit van dhr. Zef Arnoldts, wonende aan de Mgr. Claessenstraat 15 te Sittard. Deze heeft gemeend de voor Sittard de historisch waardevolle koningsplaat uit 1738 ter beschikking te stellen aan de huidige Stadsschutterij St. Rosa. Wij als Stadsschutterij St. Rosa Sittard, zijn dhr. Zef Arnoldts zeer erkentelijk en dankbaar dat wij deze, voor de gehele historische schutterswereld, zo waardevolle koningsplaat hebben mogen verwerven.


Op de hierboven afgebeelde koningsplaat in barokke stijl, staan naast de schuin gekruiste hamers uit het familiewapen van de Arnoldts en het embleem van het beroep van de schutter, een gegraveerd excellent chronogram met de tekst: "hoC trIbUlt MatheUs arnoLDts sUB UrbanUs Liber reX". "Dit schonk als koning, Matheus Arnoldts, (vrije) burger uit de voorstad". Een analyse van de tekst laat ons zien dat de getallen 5xU, 1xM, 1xD, 3xL en 1xX, het jaartal 1738 opleveren. Het prachtige bloem- en met bladmotieven gevormde schild vermeldt in de voet: "sUbUrbona terlo regl Mathaeo arnoLDts CongratULatUr et qUIsqUe" oftewel "Matheus Arnoldts, de 3e koning uit de voorstad, wordt door iedereen in de stad gefeliciteerd". Ook in deze tekst vinden wij het jaartal 1738 terug, nl. 7xU, 3xI, 1xM, 1xD, 2xL, 1xC. Ten overvloede staat het jaartal nog eens vermeld tussen de fantasiekrullen onder aan het schild.

Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd,
Jo Suijkerbuijk,
Archivaris Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd