Stadsschutterij St. Rosa Sittard            
 


Aan het einde van het schuttersseizoen 2019 werd door het bestuur besloten het vaandelsjerp, het Tambour-maître sjerp en de Tambour-maître stok af te stemmen op die van het Korps Mariniers.

Het vaandelsjerp.

Voor en achterzijde van het sjerp van het Korps Mariniers.

Voor en achterzijde van het sjerp van de Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd. De gesp, het eindstuk en de messing ring boven aan de vaandelkoker zijn met de hand door onze foerier uitgezaagd en bewerkt. Op het eindstuk staat het eerste logo ten tijde van de heroprichting gegraveerd . Verder zijn aan de voorzijde duidelijk herkenbare elementen van onze eigen Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd: zoals het jaar van oprichting en het vaandel (logo) dat dienst deed van 1993-2013.


Het Tambour-maître sjerp.

Het Tambour-maître sjerp evenals het Vaandelsjerp van de Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd zijn vervaardigd door firma Janfré. uit Maastricht.


De Tambour-maître stok (Maces).

Als eerste moest er onderzoek gedaan worden omtrent de fabrikant welke de Tambour-maître stok voor het Korps Mariniers had gevaardigd. Het bleek al snel dat dit geen onbekende voor ons was. Het was Paul Roberst, Tambour-maître van schutterij St. Gertrudis Amstenrade.
Hij heeft aan huis een eigen werkplaats waar hij deze Maces, zoals Paul de Tambour-maître stok noemt, met de hand naar wens van de opdrachtgever vervaardigd.

Het was onze wens dat onze nieuwe Tambour-maître stok in grote lijnen een kopie moest worden van de Maces van het Korps Mariniers welke vervaardigd is t.g.v. de Beëdiging en inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013, waardoor onze doelstelling omtrent ons uniform, een eerbetoon aan de Mariniersuniformen door de eeuwen heen, ook hierin tot uiting zou komen.Bovenkant Tambour-maître stok Korps Mariniers voorzien van het Marinierslogo op de kelk.
Bovenkant Tambour-maître stok Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd voorzien van het oude logo van de Sjtadssjötterie op de kelk.

Dat het veel handwerk en tijd kost om zo’n Tambour-maître stok te vervaardigen, blijkt uit onderstaande foto impressie.
Op één kant de van de kelk van de Mace van het Korps Mariniers staat het Mariniers logo afgebeeld. Wij hebben gekozen voor het eerste logo van de schutterij. Op de andere kant staat beide een onklaar anker.

Het vervaardigen van zo’n logo kost veel geduld. Allereerst moest er een ontwerp, van het door ons gewenste logo, worden ingeleverd. Wij hebben gekozen voor het logo welk de Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd in de beginnende jaren van haar bestaan heeft gebruikt. En wel om twee redenen: 

  • Dit heeft qua vorm enige gelijkenis met het Mariniers logo.
  • Op deze manier recht aan een stukje geschiedenis van de schutterij.


Links staat de proclamatie omtrent de geboorte van Puck Houtakkers, dochter van onze beschermheer Andries Houtakkers. Deze proclamatie werd geschreven op het destijds gangbare briefpapier.


Van dit briefpapier hebben wij het logo voor onze nieuwe

Tambour-maître stok gebruikt. zoals hieronder is ten zien.

Met ons logo zijn we naar Paul Roberts gegaan om met hem onze wensen door te spreken.
Hieronder staat een foto impressie weergegeven omtrent de werkzaamheden die nodig zijn om zo’n Maces te vervaardigen.
Allereerst wordt het logo overgezet op een plaatje messing. Vervolgens wordt dit plaatje met een beiteltje over de lijnen ingekerfd. Vervolgens word het plaatje uitgegloeid zodat het zacht wordt en het in de juist vorm en model gedreven kan worden met speciale beiteltjes.

15 - PR1
15 - PR1
16 - PR2
16 - PR2
17 - PR3
17 - PR3
18 - PR4
18 - PR4
19 - PR5
19 - PR5
20 - PR6
20 - PR6

Aansluitend wordt de kelk van de Maces gemaakt. Hiervoor wordt een messing plaat welke eerst aan elkaar gesoldeerd is, middels een vormstuk en een drijfstok op een draaibank in de juiste vorm gebracht. Hierna wordt het geheel grondig gepolijst.

Aansluitend wordt de bol op de draaibank van een messing plaatje middels een drijfstok en een mal in de juiste vorm gebracht. De volgende stap in het vervaardigen van de dekplaat tussen de bol en het kroontje. Hiervoor wordt er allereerst een papieren ontwerp op een messing plaatje afgetekend en vervolgens met de hand uitgezaagd. Aansluitend wordt het ontwerp verder in vorm gevijld en met een beiteltje ingekerfd. Tot slot wordt het geheel weer grondig gepolijst en gepoetst.

Ook de band met de naam van de ontvanger wordt handmatig vervaardigd. Ieder lettertje en teken wordt met de hand uitgezaagd, gevijld en gepolijst. Aansluitend wordt deze band aan de onderrand van de bol bevestigd.

Aansluitend worden het Logo aan de ene kant en het Onklaar anker op de kelk bevestigd.

Vervolgens wordt de kelk en de houten stok met elkaar verbonden, waarna de punt en de ketting worden aangebracht.
Tot slot worden de bol en de kelk middels een kroontje aan elkaar verbonden, waarna met een laatste polijstbeurt de puntjes op de i word gezet, waarna er een stukje rood velours in het kroontje verwerkt en is de Maces klaar is om afgeleverd te worden.

28 - PR14
28 - PR14
31 - PR17
31 - PR17
29 - PR15
29 - PR15
30 - PR16
30 - PR16
32 - PR18
32 - PR18
33 - PR19
33 - PR19

Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd,

Jo Suijkerbuijk

Foerier en archivaris.

- Foto’s omtrent het productieproces van de nieuwe Maces gemaakt door Paul Roberts ter illustratie.