Stadsschutterij St. Rosa Sittard            
 


Brigade Generaal.


Vanaf september 2019, beschikt de Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd weer over een Brigade Generaal. Omtrent zijn uniform is er weer overleg geweest met de conservator van het Mariniers Museum, en is op zijn advies dit uniform samengesteld uit diverse generaalsuniformen door de jaren heen.
Als basis dient de lange jas met dubbele rij knopen.
De rang wordt aangegeven op de ondermouwen en via schouder epauletten. De steek vertoond geen pluim. Op onderstaande afbeelding is een Brigade Generaal te zien uit 1929 bij gelegenheid van het bezoek van Koningin Wilhelmina aan het Korps Mariniers.


Er werd per decreet van 17 september 1806 door koning Lodewijk Napoleon een nieuw systeem ingevoerd voor schouder epauletten van officieren. Het betrof alle officiersrangen vanaf maarschalk (niet van toepassing bij de mariniers) tot de tweede luitenant, inclusief de zg. contra-epauletten. Bij dit systeem werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van sterren: voor de kolonel-brigadier (de latere brigade generaal) één ster, voor de generaal-majoor twee sterren en voor de luitenant-generaal drie sterren. Deze sterren voor de hogere officiersrangen zouden blijven bestaan in het latere Koningrijk der Nederlanden, ook voor de hoogste rangen van zee-officieren en officieren van der mariniers.


Een vrijwel identieke schouder epaulet als welke was voorgeschreven voor de Brigade Generaal per decreet van 17 september 1806 (linkerafbeelding). Deze zijn toegepast op het uniform van de nieuwe brigade generaal van de Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd (rechter afbeelding).


De rangonderscheiding van onze Brigade Generaal wordt aangegeven op de ondermouw middels een goudgalon 5 cm breed, voorzien met krul en één ster, waarbij opvalt dat de krul geen weglopend gedeelte kent, (wat goed te zien is op onderstaande afbeelding op blz. 7) maar dat het begin en einde van de krul onder de goudgalon verscholen gaat. Dit wijkt af bij de andere officiersrangen waarbij de goudgalon met krul 5 mm boven de laatste goudgalon van 10 mm staat. De ster staat precies midden boven het centrum van de krul, conform de daarvoor geldende voorschriften omtrent de maatvoering en zijn de schouders voorzien van epauletten, gelijkend als per decreet van 17 september 1806 werd bepaald.

Brigade Generaal, 1 ster. Geen afstand tussen goudgalon en krul. Generaal-Majoor, 2 sterrenDuidelijk is te zien dat er tussen de goudgalon van 5 cm en de krul een afstand van 5 mm is, en dat de krul naar buiten wegloopt


Om het middel draagt de Brigade Generaal het Oranje sjerp, welk voor een Generaal afwijkt van die van de officieren met een lagere rang. Het verschil zit in de kwasten. Voor een Generaal zijn deze groter, dikker en ovaalvormig, waarbij de ster is aangebracht precies boven de franje. Bij de lagere officieren zijn de kwasten dunnere en rond van vorm. Op de broek van de Brigade Generaal is een dubbele W-goudgalon van elk 20 mm aangebracht welke gescheiden worden door een rood laken bies van 5 mm.

Het sabel van de Brigade Generaal van de Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd, compleet met zilveren sabelkwast bestaande uit Boulognes en binnenin oranje franje, staat hieronder afgebeld. De sabelkwast is met een speciale knoop aan de sabel bevestigd. Als hoofdbedekking is gekozen voor een steek zonder eenden donzen pluim. Dit was ook niet gangbaar ten tijden rond 1930. Alleen de hogere Generaals kregen een pluim van eenden dons op hun. Hieronder staat de steek van de Brigade Generaal van de Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd afgebeeld.


Sjtadssjötterie Sint Rosa Zitterd,

Jo Suijkerbuijk

Foerier en archivaris.